top of page

Spar tid og ressurser med effektive vaske- og rensemiddel.

Oil derrick

Drake Chemicals AS er en norsk produsent av en serie med vaske- og rensemiddel for effektiv rengjøring eller rustfjerning og metallrens.

Vi er bl.a. leverandør til Olje og Gass, Marine, Transport og Mekanisk Industri. I tillegg har vi et stort forhandlernettverk som leverer direkte til private forbrukere.

Behandling med produkter fra Drake Chemicals er tid og ressursbesparende og erstatter tradisjonell mekanisk overflatebehandling som sliping, sandblåsing og børstevask.

Vår visjon er å ha markedets beste produkter, med høyt fokus på miljø og kvalitet, til konkurransedyktige priser.

Om Oss

Svanemerket

Miljøkravdokumentene til Svanen stiller for eksempel krav til innhold og bruk av miljøfarlige kjemikalier, utslipp til luft, vann og jord, energi- og ressursbruk og avfallshåndtering. Miljømerking stiller også krav om god kvalitet og funksjon.

Svanemerket-logo.jpg

Medlem i Grønt Punkt

Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan vi være trygg på dette miljøansvaret ivaretas. Grønt Punkt sørger for at emballasjen samles inn over hele landet og blir gjenvunnet.

Gront punkt logo.JPG
worker-cleaning-boat-with-high-pressure-hose-in-sh-2022-03-04-01-42-21-utc.jpg

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet

For å kunne levere til et svært krevende marked hvor det stilles høye forventning til Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet er Drake Chemicals opptatt av å ha et godt styringssystem som ivaretar nettopp dette.

Vår visjon er å levere markedsledende produkter med høy kvalitet, sikkert utviklet og produsert innenfor gjeldende lover, forskrifter, og standarder.

Vi jobber kontinuerlig med forbedring og utvikling av våre prosesser og rutiner for å sikre dette. I tillegg ser vi stadig på innovative løsninger, nye produkter og sammensetninger for å kunne levere produkter med minst mulig påvirkning på miljøet.

Vårt fokus på kontinuerlige forbedring og utvikling sikrer kunden markedsledende produkter.

bottom of page